На підприємстві ТОВ «Укрветпромпостач» впроваджено комплексну систему менеджменту якості і сертифікації відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 – 2009.

Система управління якістю – це складова в системі управління підприємством, що орієнтує його на отримання продукції і надання послуг з такими показниками якості, які б найповніше відповідали сподіванням замовників. Складові системи управління якістю задають вимоги до організації процесів і процедур здійснення діяльності таким чином, щоб вихідна продукція і наданні послуги були якісними с точки зору споживача.

Із впровадженням на підприємстві системи менеджменту якості ми виконали комплекс заходів не лише щодо свідчення системи управління якістю, а й водночас умови для її ефективної діяльності. Тобто створили такі виробничі відносини, які ґрунтуються на нашій зацікавленості споживача. При цьому поняття «якість» розглядається не лише відносно до готової продукції, а й до кожного технологічного циклу продукції. Такий напрямок впровадження дозволяє нам отримувати оптимальну результативність та ефективність від функціонування системи управління якістю підприємства.

Складова політики якості на підприємстві: впроваджуючи систему управління якістю, підприємство переслідує дві основні цілі:

  • повне задоволення зростаючих потреб замовників бездоганною якістю продукції і постійним удосконаленням рівня послуг
  • підвищення економічної ефективності підприємства завдяки впровадженню і вдосконаленню заходів із попередження невідповідностей і обліку очікуваних потреб замовників шляхом планування нових варіантів ветеринарних препаратів і застосування передових технологій.

Підприємство ТОВ «Укрветпромпостач» постійно працює над поліпшенням кадрового потенціалу, організації виробництва, порівнянням і вдосконаленням матеріально – технічної бази, структури і діяльності служби контролю за якістю продукції. Ці заходи систематично переглядаються і коригуються відповідно до динаміки виробництва, що підтверджено сертифікатом Національного органу України з сертифікації.

У всьому світі гарантією якості препаратів являється їх виробництво на підприємстві, яке сертифіковане на відповідність вимогам GMP (Good Manufacturing Practice / Належна Виробнича Практика). Вимоги до виробництва ветеринарних препаратів встановлені в Директиві 91/412/ЕЕС (European Economic Community).

GMP — це частина системи забезпечення якості, яка гарантує, що продукція постійно виробляється та контролюється по стандартам якості, які відповідають її призначенню, а також у відповідності з вимогами реєстраційного досьє або специфікації на дану продукцію.

На першому місці для підприємства завжди була і залишається якісь ветеринарних препаратів. Якість для ветеринарних препаратів — це відповідність препарату своїй специфікації, його безпечність та ефективність. GMP дає можливість контролювати якість препарату на кожному етапі виробництва: ведення технологічного процесу, чистота виробничих приміщень, робота технологічного обладнання, вентиляцію та чистоту повітря, систему підготовки основної сировини та допоміжних матеріалів, гігієну персоналу; та гарантувати, що серія ветеринарного препарату є однорідною за показниками якості та має здатність відтворюватись від серії до серії. Система забезпечення якості згідно вимог GMP дає можливість оцінити уникнення ризику отримання неякісної продукції та контроль за всім виробництвом, а особливо за критичними точками.

Підприємство ТОВ “Укрветпромпостач”, перше серед вітчизняних виробників ветеринарних препаратів, сертифіковане згідно стандартів Належної виробничої практики (GMP) — сертифікат відповідності № 47/2015/ GMP.

Ми вважаємо, що управління якістю ветеринарних препаратів згідно міжнародним стандартам гарантує нашому підприємству конкурентну перевагу, як в Україні, та і на зовнішніх ринках.

Адреса: Україна, м. Бровари, вул. Будьонного, 23А (Гельсінської групи, 23А)
Телефони:

+38 (04594) 7 00 14
+38 (098) 444 73 55
+38 (066) 444 73 55